Home
With Khamis Henkesh Cairo 2007
Ahlan Wa Sahlan
Cairo 2008
With Khamis Henkesh, Ahlan Wa Sahlan Cairo 2006
In Shareen el Safy Show in San Francisco
San Jose, California
Ahlan Wa Sahlan 2011 with Safaa Farid Band
With 'Azza Sherif  & Safaa Farid Band at Ahlan Wa Sahlan 2010
Teaching cymbal/sagat class at Ahlan Wa Sahlan Cairo